Vilkår og betingelser

Disse vilkårene ble sist oppdatert 2. Desember 2020.

1. Introduksjon

1.1 www.ismokeking.no (Nettstedet) eies og forvaltes av Fredrikstad Damputstyr AS i Norge.

1.2 Disse vilkårene fastsetter vilkårene mellom deg (kunden) og www.ismokeking.no

1.3 Din bruk av denne nettsiden og enhver tjeneste som er tilgjengelig på nettsiden innebærer at du aksepterer disse vilkårene i sin helhet.

1.4 Du bør ikke bruke dette nettstedet hvis du ikke godtar disse vilkårene i sin helhet. Vennligst les vilkårene nøye før du bestiller produkter. Du erkjenner at ved å godta vilkårene, godtar du å være bundet av vilkårene og betingelsene. Det anbefales at du skriver ut og beholder en kopi av disse vilkårene.

2. Kundeinformasjon

2.1 For å kjøpe produktene fra www.ismokeking.no, må du opprette en kundekonto på www.ismokeking.no ved å fylle ut onlineregistreringen.

2.2 Ved å fylle ut elektronisk registreringsskjema for å opprette en kundekonto, samtykker du til at www.ismokeking.no utfører verifikasjons- og sikkerhetsprosedyrer med hensyn til informasjonen som er oppgitt i elektronisk registreringsskjema.

2.3 Du bør alltid kontrollere at kontaktinformasjonen du oppgir er riktig før du oppretter en kundekonto eller går videre til betaling.

2.4 Du er ansvarlig for å oppbevare ditt eget brukernavn og passord, der det kreves tilgang til kundekontoen din. Du bør sørge for at du lagrer brukernavnet og passordet ditt sikkert, og at detaljene som kreves for å få tilgang til kundekontoen, ikke leveres til en annen part.

2.5 Som kunde er du ansvarlig for din kundekonto og handlinger som er tatt i den. Hvis du er klar over eller mistenker at brukernavn og passord eller andre opplysninger knytt til kundekontoet din er blitt kjent for en tredjepart, bør du umiddelbart informere oss.

2.6 Vår nettside er kun beregnet for bruk av voksne. Ved å bestille fra www.ismokeking.no for kjøp av produkter garanterer du at du er minst 18 år gammel.

2.7 Ved å bestille med www.ismokeking.no for kjøp av produkter garanterer du at du er juridisk i stand til å inngå bindende kontrakter, og denne handlingen er på ingen måte forbudt i henhold til gjeldende lov i landet du befinner deg i for øyeblikket. Å akseptere disse vilkårene er en betingelse for kjøp av produktene.

2.8 Vi forbeholder oss retten til å begrense eller fjerne din tilgang til denne nettsiden om du bryter disse vilkårene. Slike begrensninger eller fjerning vil finne sted uten forvarsel eller forklaring til der vi anser det som passende eller nødvendig.

3. Personvern

Vi tar ditt privatliv seriøst. Vi overholder databeskyttelsesloven av 1998. For ytterligere detaljer, se vår personvernpolicy.

4. Produktpriser og tittel

4.1 Vi gjør vårt ytterste for å sikre at prisene som vises på vår nettside er riktige. Men hvis det oppdages en feil i prisen på et produkt, forbeholder vi oss retten til enten å kansellere bestillingen eller kontakte deg for å ordne betaling av eventuell ekstra beløp som skal betales eller refundere eventuell overbetaling fra deg (som gjeldende). Behandlingen av en bestilling kan kanselleres eller rettes opp av oss når som helst opptil forsendelsen av den bestillingen og eventuelle relaterte elementer.

4.2 Vi forbeholder oss retten til å endre alle produktpriser uten varsel.

4.3 Tittel i produkter bestilt fra oss, overgår ikke til deg før vi har mottatt og behandlet en gyldig betaling, og at betalingen er behandlet og akseptert, og bestillingen din er sendt.

5. Din bestilling

5.1 Når du bestiller en bestilling, mottar du automatisk en bekreftelses-epost fra oss for å bekrefte bestillingen. Bestillingen din er et tilbud laget til oss for å kjøpe varene som er angitt i bestillingen.

5.2 Ditt tilbud aksepteres kun av oss når vi har sendt deg en e-post for å bekrefte forsendelsen av bestillingen din.

5.3 Produktspesifikasjoner som ikke er inkludert i sendingsemail, er ikke inkludert i bestillingen og kontrakten mellom deg og oss.

5.4 Vi forbeholder oss retten til å forsinke eller nekte bestillinger hvor en transaksjon inneholder ufullstendige opplysninger eller detaljer som ikke kan verifiseres eller hvor det er mistanke om svindel.

5.5 Hvis vi ikke klarer å fastslå disse detaljene eller løse disse problemene, vil det bli full refusjon mot kortet som ble brukt på kjøpstidspunktet. Ingen annen form for tilbakebetaling eller kreditt vil bli tilbudt, heller ikke refunderes det til tredjepartskort eller -konto.

6. Frakt og tolloppgave

6.1 Alle bestillinger mottatt av oss leveres med forbehold om tilgjengelighet.

6.2 Vi forbeholder oss retten til å sende produkter på et senere tidspunkt (opptil 28 dager etter kjøpet) der bestillingen ikke er på lager på kjøpstidspunktet. I denne situasjonen vil du bli kontaktet. Vennligst tillat 28 dager for levering (fra datoen for bestilling) før du rapporterer bestillingen som ikke levert.

6.3 Vi kan ikke holdes ansvarlig for forstyrrelser i frakt som skyldes industrielle tvister eller handling utenfor vår direkte kontroll. Hvis en slik forstyrrelse oppstår, vil du bli tilbudt levering via et alternativt leverings- eller oppfyllelsesfirma eller full refusjon.

6.4 www.ismokeking.no
representerer ikke eller garanterer at nettstedet eller produktene som er tilgjengelig for kjøp på nettstedet, er hensiktsmessig eller lovlig på steder utenfor Norge, eller at produktene og / eller leveransene er i samsvar med lov eller forskrifter av gjeldende lokal lovgivning som du for tiden befinner deg i.

6.5 Hvis du bestiller et produkt fra utenfor Norge, er mottakeren av produktet ansvarlig for alle toller eller takster som oppstår i det landet produktet leveres med. Videre kan bestillingen din bli utsatt for forsinkelse eller bli åpnet og søkt av lokale tollmyndigheter når du kommer inn i mottakerlandet. Vær oppmerksom på at vi ikke kan gi spesifikke råd om toll eller avgifter.

6.6 Hvis du velger å få tilgang til Nettstedet og foreta kjøp av produktene fra et sted utenfor Norge, skal du være ansvarlig for å overholde alle gjeldende lokale lover.

6.7 Hvis du mislykkes i å hente pakken, og blir returnert til oss tar vi gebyr på 300SEK.

7. Avbestillingsrettigheter, returneringer og refusjoner

7.1 I henhold til Forbrukerbeskyttelsesforskriften 2000 har du rett til å avbryte kjøpet. For å utøve denne rett må du imidlertid varsle oss skriftlig ved å sende epost til post@ismokeking.no innen 14 virkedager fra dagen etter at du mottok varene dine.

7.2 Som nevnt ovenfor skal varsel om kansellering være skriftlig, en telefonsamtale er ikke gyldig kansellering.

7.3 Ingen rett til kansellering, tilbakebetaling eller retur finnes under Forbrukerbeskyttelsesforskriften 2000 når du har brukt produktet ditt, med mindre produktet er defekt og du returnerer det av den grunn.

7.4 Varer som er forseglet eller krympet inn, og dette er fjernet, kan kun returneres dersom de er defekte.

7.5 Ingen avbestillingsrett eksisterer for varer som inneholder flytende, personlige varer eller varer som er intime i deres natur eller varer der det kan være hygieneproblemer, med mindre det er defekt. Vær oppmerksom på at eventuelle gjenstander som er brukt, ikke kan returneres av hygieniske årsaker.

7.6 Hvis en del av ditt sett ikke virker, vennligst kontakt oss for en erstatning under garantien.

7.7 Du skal inspisere produktene umiddelbart etter mottak og skal varsle oss innen 7 virkedager etter levering via e-post, hvis produktene er skadet eller det mangler elementer. Hvis du ikke klarer det, skal du anses å ha akseptert produktene.

7.8 Vi tilbyr en 30 dagers tilbakebetalingsgaranti fra kjøpsdatoen på de fleste produktene. Alle avkastninger må mottas innen 30 dager etter at betalingen er utført i originalemballasjen med alt tilbehør og dokumentasjon med originalemballasje. På grunn av strenge helsestandarder kan vi ikke refundere eller erstatte noen åpne patronpakker eller engangsprodukter. Også vi kan ikke refundere eller erstatte et produkt som inneholder væske, selv om de er i originalemballasje og ikke åpnes. Fraktkostnader kan ikke refunderes, og du må betale for returforsendelse.

7.9 Produkter må mottas av vår avkastningsavdeling innen 30 dager etter at betalingen er foretatt for å få tilbakebetaling. Adresse for returavdelingen vil bli sendt til e-postadressen din, og den kan også bli funnet på skjemaet RMA (Returned Merchandise Authorization).

7.10 Vennligst følg følgende fremgangsmåte for alle returnerer til oss:

7.10.1 Skriv en e-post til nettbutikk@ismokeking.no som beskriver hvorfor du vil returnere produkt, og en av våre kundesupportrepresentanter hjelper deg gjerne.

7.10.2 Et RMA-nummer vil bli utstedt, og du vil skrive det nummeret i RMA-skjemaet som du vil motta skjema oss via e-post sammen med RMA-nummer. Vennligst legg ved RMA-skjemaet til produktene du returnerer til oss. Hvis du returnerer produktet fordi det er defekt, vennligst oppgi feil eller mangler.

7.10.3 Alle utvekslinger og erstatninger krever en fullstendig godkjenningsskjema for returvarer (RMA), med mindre det er angitt. Returneringer må mottas innen fjorten kalenderdager etter innlevering av ditt RMA-skjema. Unnlatelse av å returnere varer innen denne perioden vil ugyldiggjøre retten til å bytte og returnere i fremtidige tilfeller.

7.10.4 Ompakke produktet i originalemballasjen, inkludert tilbehør, brosjyrer, manualer, garantier eller garantier som fulgte med produktet. Dessverre vil vi ikke kunne gi tilbakebetaling der produktet er i en ufullstendig tilstand.

7.10.5 Hvis den originale emballasjen rundt produktet har blitt skadet eller ødelagt, utsteder vi kun refusjon dersom produktet returneres på grunn av mangel. Hvis den originale emballasjen til et defekt produkt har blitt skadet eller ødelagt, bør du sørge for at det returnerte produktet er tilstrekkelig pakket til forsendelse tilbake til oss.

7.11 Vennligst tillat 1-2 uker for å behandle refusjoner for å gjenspeile når vi mottar produktene.

7.12 Du er ansvarlig for å betale eventuelle fraktkostnader eller fraktkostnader som oppstår ved retur av produktet.

7.13 Produkter skal sendes via registrert levering. Hvis du returnerer produktene etter kansellering, har vi rett til å trekke fra kostnaden for produktene fra deg.

7.14 Vi utsteder ikke refusjoner for gjenstander som er tapt eller stjålet i transitt til oss.

7.15 Når en retur går tapt eller stjålet i transitt til oss, bør du kreve erstatning fra firmaet som sendte avkastningen.

7.16 Hvis du unnlater å returnere et produkt til oss, kan vi gjøre ordninger for å få produktet samlet fra deg. Kostnaden for denne samlingen vil bli sendt videre til deg.

7.17 Ubrukte produkter kan returneres raskt av kundene til vår adresse som er oppført på slutten av disse Avbestillingsrettighetene, Returns og Refunds.

7.18 På grunn av ovenstående refunderer vi kjøpsprisen på et returprodukt innen 30 dager etter at du har mottatt skriftlig melding om din intensjon om å returnere produktet.

7.19 Vær oppmerksom på at vi ikke vil refundere noen kurertjeneste, over natten eller ekspedisjonselement av eventuell leverings- eller portoavgift.

8. Kundeklager

Vi forsøker å svare på alle kunders klager eller spørsmål innen fem virkedager.

9. Feilprodukter

Hvor du opplever en feil med et produkt, kan det returneres til oss underlagt vår avkastningspolitikk ovenfor.

10. Garanti

10.1 Alle garantier, representasjoner, garantier, betingelser og vilkår annet enn de som uttrykkelig er angitt heri, uttrykt eller underforstått ved lov, felleslov, handelsbruk eller annet, og om det er skriftlig eller muntlig med hensyn til www.ismokeking.no, Produktet og leveringen av bestillingen er herved uttrykkelig utelukket i den grad det er tillatt i henhold til loven.

10.2 iSmokeKing-produkter er garantert ved mangler i utførelse eller materialer.

10.3 Garantien dekker bare det opprinnelige produktet strengt under følgende betingelser:

10.4 USB-ladeapparat, USB-billader, UK-vegglader, EU-vegglader, US-vegglader er garantert i en periode på tolv kalendermåneder fra betalingsdagen og kan repareres eller erstattes etter eget skjønn opp til maksimalt en gang.

Batterier er forbruksvarer og er garantert i tretti kalender dager fra betalingsdagen. Batterier er produsert til høyeste standard, men kan mislykkes eller degradere over en periode, spesielt hvis de brukes feil. Forventet levetid for et elektronisk sigarettbatteri er rundt 2-4 måneder eller med minst 150 ladersykluser, avhengig av bruk. Regelmessig utskifting av batterier anbefales for best mulig bruk. Bytte batterier kan kjøpes fra www.ismokeking.no.

10.5 Garantien gjelder ikke for feil som skyldes feilaktig bruk, feilaktig eller utilstrekkelig vedlikehold, feilaktig lading eller bruk av alternative ladeadaptere eller uautoriserte modifikasjoner, inkludert bruk av e-flytende stoffer.

10.6 Påfyll er forbruksprodukter som ikke er omfattet av garantien på grunn av produktets forbruksevne, og for helse og hygiene.

10.7 Garantier vil også være ugyldige dersom gjenstander ikke er brukt innenfor de oppgitte bruksinstruksene, og uten omhyggelig forsiktighet.

10.8 Skulle du ønske å returnere en vare på grunn av feil eller mangel, må du kontakte vår kundesupport nettbutikk@ismokeking.no så snart feilen er funnet. Unnlatelse av å gjøre det eller fortsetter å bruke et element som er kjent for å være feil, vil ugyldiggjøre din rett til en erstatning. For å se spesifikke regler angående avkastning, se vår Returpolicy.

10.9 Alle utvekslinger og erstatninger krever en fullstendig godkjenningsskjema for returvarer (RMA), med mindre det er angitt. Returneringer må mottas innen fjorten kalenderdager etter innlevering av ditt RMA-skjema. Unnlatelse av å returnere varer innen denne perioden vil ugyldiggjøre retten til å bytte og returnere i fremtidige tilfeller. For å se spesifikke regler angående avkastning, se vår Returpolicy.

10.10 www.ismokeking.com forbeholder seg retten til å nekte enhver utvekslingsforespørsel som ikke vesentlig tilfredsstiller våre krav eller vilkår.

10.11 Garantier gjelder kun for produkter kjøpt på www.ismokeking.no. Ethvert produkt som er kjøpt på andre steder eller nettsteder, dekkes ikke av noen garanti.

11. Begrensninger og unntak fra ansvar

11.1 Når innhold og informasjon er oppgitt på nettsiden uten kostnad, utelukker vi all ansvar for slik innhold og informasjon.

11.2 Alle forretningstap (inkludert, men ikke begrenset til) tap av fortjeneste, inntekt, inntekt, skade på goodwill, tap av andre kommersielle kontrakter, andre kommersielle muligheter er alle utelukket.

11.3 Alle indirekte, følgeskader eller spesielle tap eller skade er utelukket.

11.4 Alle andre tap eller skader som ikke er rimelig forutsigbare på tidspunktet for kontrakten mellom deg og oss, er også utelukket.

11.5 Alle tap knyttet til tap eller korrupsjon av data, databaser, systemer, programvare eller maskinvare er utelukket.

11.6 Disse vilkårene utelukker ikke eller begrenser erstatningsansvar for død eller personskade forårsaket av deg eller oss.

11.7 Disse vilkårene utelukker ikke eller begrenser ansvaret for svindel eller svindelaktig forvirring forårsaket av deg eller oss.

11.8 Disse vilkårene utelukker ikke eller begrenser ansvaret dersom dette er i strid med gjeldende lov for denne jurisdiksjonen.

11.9 annet tap som oppstår og hvorvidt det skyldes skade (herunder forsømmelse), kontraktsbrudd eller annet, selv om det kan forventes.

12. Hendelser utenfor vår kontroll

Vi skal ikke være ansvarlige for forsinkelse eller manglende forpliktelse i henhold til disse vilkårene og betingelsene dersom forsinkelsen eller feilen skyldes noen omstendigheter utenfor vår fornuftige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, handlinger av gud, krig, sivil lidelse eller industriell tvist.

13. Lisens

13.1 Vi gir deg en lisens til å få tilgang til innholdet, informasjonen og tjenestene som finnes på vår nettside for personlig bruk.

13.2 Denne lisensen lar deg laste ned og cache (ved hjelp av nettleseren din) individuelle sider fra vår nettside.

13.3 Denne lisensen tillater ikke at du laster ned og endrer enkelte sider eller vesentlige deler av nettstedet vårt, eller gjør nettstedet tilgjengelig via et intranett, der nettstedet vårt eller en betydelig del av det er lokalisert lokalt på det aktuelle intranettet.

13.4 Vår nettside design, layout, innhold eller tekst kan ikke kopieres, redigeres eller manipuleres på annen måte uten vår eksplisitte skriftlige forhåndstillatelse.

13.5 Vår nettside kan ikke plasseres i rammesettet på et annet nettsted.

13.6 Tredjeparter har ikke lov til å “dype link” til sider på nettstedet vårt uten vår eksplisitte skriftlige forhåndstillatelse. Alle koblinger (med mindre det er uttrykkelig tillatt av oss) skal være til hovedindekssiden på nettstedet vårt. Videre bør innholdet i slike lenker, enten grafisk eller tekst, være misvisende, falsk, nedsettende eller på annen måte støtende.

13.7 Begrensningen på “dyp kobling” gjelder ikke for partnere som ønsker å sende kunder direkte til en bestemt side eller et produkt for å øke deres tilknyttede salg.

14. Opphavsrett

14.1 Alt innhold, databaser, grafikk, knapper, ikoner, logoer, oppsett og utseende er vår opphavsrett, med mindre det er uttrykkelig anerkjent som ellers.

14.2 Datautvinning, utvinning eller bruk av produktinformasjon fra vår nettside er ikke tillatt uten vår eksplisitte skriftlige forhåndstillatelse.

15. Brukergenerert innhold

15.1 Hvor anlegget eksisterer, kan du gi vurderinger eller offentlig tilbakemelding på nettstedet til produkter som er kjøpt av deg, også kjent som brukergenerert innhold.

15.2 Hvor anlegget eksisterer, kan slik brukergenerert innhold leveres i forskjellige formater og medier. tekst, lyd, video og stillbilder.

15.3 Som en del av å gi dette innholdet til oss, samtykker du i å gi oss et verdensomspennende, uigenkallelig, ikke-eksklusivt og royaltyfritt lisens for å bruke, distribuere, redigere, oversette og omarbeide slikt innhold, etter behov, inkludert underlicensiering til andre parter.

15.4 Slike innhold skal ikke krenke noen annen parts immaterielle rettigheter. Videre skal innholdet ikke være ulovlig eller i strid med lovene i enhver jurisdiksjon der den kan vises.

15.5 Vi forbeholder oss retten til å fjerne innhold som bryter eller risikerer å bryte disse vilkårene.

15.6 Vi skal imidlertid ikke påta seg noe ansvar for revisjon eller overvåking av brukergenerert innhold.

15.7 Eventuelle klager om slikt innhold av rettighetshavere eller enhver bruker eller besøkende på vår nettside, bør rettes til oss ved hjelp av våre kontaktopplysninger som er oppført på slutten av disse vilkårene.

16. Skadesløsholdelse

Ved din bruk av nettstedet vårt hevder du oss og forplikter oss til å holde oss skadesløs til enhver tid nå og i fremtiden mot alle mulige krav i forbindelse med brudd på disse vilkårene. Slike erstatninger for å inkludere (men ikke begrenset til) alle kostnader lovlig og ellers, alle andre utgifter, skader eller bosetninger som oppstår som følge av brudd på disse vilkårene.

17. Variasjon

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst uten å gi beskjed til deg. Slike varierte vilkår og betingelser gjelder automatisk for bruk av nettstedet vårt fra datoen for utgivelsen på nettstedet vårt.

18. Oppgave

Vi forbeholder oss retten til å tildele våre rettigheter og våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene, uten å legge merke til deg. Oppdragsretten gjelder bare for oss og gjelder ikke på noen måte.

19. Severability

De foregående avsnittene, underpunktene og klausulene i disse vilkårene skal leses og tolkes uavhengig av hverandre. Skulle noen del av denne avtalen eller dens paragraffer, underpunkt eller klausuler bli funnet ugyldig, skal den ikke påvirke de resterende avsnittene, underpunktene og klausulene.

20. Frafall

Manglende av oss til å håndheve eventuelle påløpte rettigheter i henhold til disse vilkårene, er ikke å bli tatt som eller anses å være et frafall av disse rettighetene av oss, med mindre vi anerkjenner fraskrivelsen skriftlig.

21. Tredjeparter

Disse vilkårene er mellom deg og oss. De gjelder ikke for eller fordeler tredjepart og er ikke avhengige av noen tredjepart.

22. Hele Vilkår og betingelser

Disse vilkårene angir hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss.

23. Dine lovbestemte rettigheter

Når du opptrer som forbruker, er de lovbestemte rettighetene dine upåvirket.

24. Jurisdiksjon

Disse vilkårene skal tolkes, tolkes og håndheves i samsvar med svensk lov og skal være underlagt svenske domstolers eksklusiv jurisdiksjon.

 

Salgsbetingelser

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger: Fredrikstad Damputstyr AS
Adresse: Brochs Gate 2, 1607 Fredrikstad
Juridisk adresse: Brochs Gate 2, 1607 Fredrikstad
E-post: nettbutikk@iSmokeKing.no
Telefon: 21 45 60 20
Organisasjonsnummer: 925 348 899

Betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke kjøpe våre produkter. 

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Kjøper kan ikke prøve eller teste varen da dette er hygieneprodukter.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.